KEY WORD: Liqeni i Shkodrës

THE IDENTIFICATION OF RANAVIRUSES IN RANA TEMPORARIA AT SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

WATER QUALITY EVALUATION IN SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

DIVERSIFIED ECONOMIC ACTIVITIES – THE BASES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS IN SHKODRA LAKESHORE (CASE STUDY – ZOGAJ VILLAGE)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ADMINISTRIMI I QËNDRUESHËM EKONOMIK I BIODIVERSITETIT NË FERMËN BUJQËSORE, FAKTOR PËR RUAJTJEN DHE ZHVILLIMIN E EKOSISTEMIT NË RAJONIN JUGOR TË LIQENIT TË SHKODRËS

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

POPULATION PARAMETERS OF CARP (C. CARPIO CARPIO) IN SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

PRELIMINARY RESULTS FROM THE STUDY OF FLORA AND VEGETATION OF SHKODRA LAKE

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top