KEY WORD: Prince Nikola

Crna Gora — biografski biljezi 1878–1918 — Fundiranje moderne građanske države

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Реформа државне управе и владавине права у Црној Гори 1879–1905.

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top