KEY WORD: semantics

Лексичко-синтаксичка структура клетви и депрецијатива у „Горском вијенцу”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Семантичка диференцијација неких ријечи из Црне Горе у Вуковом Рјечнику и збирци ријечи друге половине 19. вијека

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top