KEY WORD: suffix

О творбено-семантичкој структури „Регистра занимања, звања и титула жена“ и могућностима његове допуне

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Семантичке и творбене карактеристике глагола бастати у црногорском језичком изразу

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Semantičko-tvorbene mogućnosti izražavanja ekspresivnosti u Vukovom rječniku iz 1852. godine

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top