KEY WORD: gender

Traditionalism versus (post)modernism: a study of student population on the territory of former Yugoslavia – gender perspective

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Rod i univerzitet – proces uključivanja žena u sistem visokog obrazovanja Crne Gore

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Identiteti roda, pola i žene – epistemološke kontroverze

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Realizam i grad: ironična i nostalgična urbanost savremenog anglofonog romana

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top