KLJUČNA RIJEČ: државна управа

Реформа државне управе и владавине права у Црној Гори 1879–1905.

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top