KLJUČNA RIJEČ: фолклор

Стазама народног језика писаних текстова Црне Горе од Црнојевића до Петровића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ И ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ – КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА ПАРАЛЕЛА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top