Kultura ljudskih prava

The Culture of Human Rights
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
6. 12. 2012.
Broj knjige u ediciji:
123
Broj knjige u odjeljenju:
45
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
190
ISBN:
978-86-7215-336-1
COBISS.CG-ID:
24326160
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/s6ia
Scroll to Top