Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji, 2004

Renewable Energy and Future of its Applications in Yugoslavia, 2004
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
9–10. 10. 2003.
Broj knjige u ediciji:
65
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
202
ISBN:
86-7215-123-2
Bibliografska jedinica:

Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji, Zbornici radova sa naučnih skupova, 65, Odjeljenje prirodnih nauka, 8, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2004.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/fdft
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Momir Đurović: ŠTA JE DANAS NOVO U OBNOVLJIVIM IZVORIMA
 2. Nenad Đajić: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SVETSKOJ ENERGETICI — DANAS I SUTRA
 3. Negica Popović, Miloš Simičić, Petar Rakin: VODA KAO IZVOR ENERGIJE
 4. Jürgen Garche, Petar Rakin, Miloš Simičić: NOVI PRAVCI ISTRAŽIVANJA NA ALTERNATIVNIM IZVORIMA ENERGIJE U SR NEMAČKOJ
 5. Jasmina Radosavljević, Tomislav Pavlović: URBANISTIČKI PARAMETRI POTREBNI ZA PROJEKTOVANJE SOLARNIH PASIVNIH SISTEMA
 6. Aleksandra V. Soboljevski Miljić: ENERGETSKI EFIKASAN FASADNI OMOTAČ
 7. M. S. Todorović, Olivera Ećim: GLOBALNI PROSTOR I MREŽA IZVRSNOSTI EU-FP6 ZA INTEGRALNE PROJEKTE ODRŽIVIH ZGRADA — POLIVALENTNE ENERGETSKE FASADE I INTEGRISANI SISTEMI KORIŠĆENJA OIE U ZGRADAMA
 8. Branislav Todorović: KLIMATIZACIJA — JEDNO OD NAJZNAČAJNIJIH TEHNIČKIH DOSTIGNUĆA XX VEKA
 9. Mila Pucar, Aleksandar Despić: SOLARNI KOLEKTORI SA PRAĆENJEM KRETANJA SUNCA
 10. Olivera Ećim, Marija Todorović: ISPITIVANJE PRIMENE AKTIVNO HLAĐENOG FOTONAPONSKOG SISTEMA S KONCENTRACIJOM SUNČEVOG ZRAČENJA ZA OSVETLJENJE STAMBENE ZGRADE
 11. Milo Mrkić: HS „ZETA-PIVA” — OPTIMALNO RJEŠENJE ZA CRNU GORU
 12. Miroslav Perović, Ranka Jovanović: UTICAJ MALIH HIDROELEKTRANA NA ŽIVOTNU SREDINU
 13. Andreja Todorović, Đukan Vukić, Novica Rakićević: ODREĐIVANJE ISKORIŠĆENJA TEHNOLOŠKOG PROCESA FORMIRANJA PLOČA Ni-Cd AKUMULATORA POMOĆU APROKSIMACIONIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA
 14. Veselin Batalović: REGULACIJA OBRTNOG MOMENTA ROTORA MALE VETRENJAČE
 15. Ivan Ranđelović, Ana Pjević: UTICAJ TERMIČKOG EFEKTA NA KVALITET VAZDUHA U GRADU
 16. Leposava Ristić, Zoran Stojiljković, Borislav Jeftenić: PREGLED STANJA U OBLASTI RAZVOJA GENERATORSKIH ŠEMA ZA VEZIVANJE VETROGENERATORA NA STANDARDNU DISTRIBUTIVNU MREŽU
 17. Branko Radičević, Dušan Mikičić, Željko Đurišić: ENERGETSKI POTENCIJALI VETRA SVET — EVROPA — SRBIJA I CRNA GORA
 18. Željko Đurišić, Nemanja Krajišnik, Dragan Božović: DVOSTRANO NAPAJANA ASINHRONA MAŠINA PRIMENJENA U VETROGENERATORIMA
 19. Radomir Simić, Miodrag Gomilanović: ALTERNATIVNO KORIŠĆENJE UGLJA — DOBIJANJE GASA SAGOREVANJEM UGLJA IN SITU
 20. D. Raičević, F. Kosi, D. Ercegović, Đ. Vukić: OBNOVLJIVA BIOMASA U TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM SISTEMIMA SUŠENJA LEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA
 21. Panto Perunović, Ivan Pešenjanski, Borivoj Stepanov, Biljana Miljković: BIOMASA KAO ENERGENT U VOJVODINI
 22. Jelena Mitić: UPOTREBA DRVETA ZA GREJANJE PORODIČNIH KUĆA
 23. Dušan Vuksanović: MODEL ENERGETSKE I EKOLOŠKE REHABILITACIJE HOTELSKIH OBJEKATA NA PRIMJERU HOTELA „MAESTRAL” 
 24. Vladan Ivanović: PROIZVODNJA ENERGIJE U SVEMIRU — MIT ILI REALNOST?
 25. Nenad Kažić: KARAKTERISTIČNI PROCESI U AKUMULATORIMA ENERGIJE SA PROMJENOM FAZE
 26. Mila Pucar, Slavka Zeković, Igor Marić: MOGUĆOST PRIMENE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OKVIRU TEHNOLOŠKOG PARKA U VRŠCU