Crnojevića štamparija i staro štamparstvo

The Crnojevic’s Printing Shops and Old Printing
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
26
Broj knjige u odjeljenju:
9
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
252
ISBN:
86-7215-035-х
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/z5lb
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Поздравни говори

Реферати

 1. Александар Младеновић: Неке особине језика наших првих штампаних књига
 2. Јасмина Грковић-Мејџор: Фонетске црте Октоиха првогласника из штампарије Црнојевића
 3. Евгений Л. Немировский: Сводный каталог изданий Дж. Црноевича
 4. Лаза Чурчић: Иларион Руварац о првој штампарији у Црној Гори
 5. Надежда Р. Синдик: Значај старих предговора и поговора за књижевну историју
 6. Катарина Мано-Зиси: Пергаментни одломак Зборника за путнике Вићенца Вуковића из 1560. године
 7. Сретен Петковић: Илустрације српских штампаних књига XV-XVII века између Истока и Запада
 8. Загорка Јанц: Илустровање српских псалтира од XVI до XIX века с посебним освртом на представе цара Давида
 9. Рајко Вујичић: Нека запажања о илустрацијама Октоиха петогласника Црнојевића штампарије
 10. Корнелија Олар: Макарије у румунској историографији
 11. Бошко Мијановић: О Пасхалним таблицама Ђурђа Црнојевића
 12. Јевто М. Миловић: Двије-три ријечи о заштитним знаковима на нашим старим књигама
 13. Душица Грбић: Два преписа Пасхалије из цетињског Псалтира у србуљским рукописним књигама
 14. Friedhilde Krause: Die Druckerei Des Crnojević Im Lichte Wissenschaftlicher Literatur In Deutscher Sprache
 15. Милош Милошевић: Судски спор Андрије Палташића са ортаком око финансирања штампања књиге Диодора Сицилијанца и Тацита 1477. године
 16. Душан Мартиновић: Нова сазнања о дјелатности наших штампара латиничких књига из XV и XVI вијека, с посебним освртом на рад Андрије Палташића
 17. Слободан Милеуснић: Штампане богослужбено-богословске књиге у манастирима и црквама Славоније крајем XVIII века
 18. Branko Berčić: Nekatere značilnosti fonda inkunabul v Sloveniji
 19. Аница Назор: O проблематици глагољских првотисака (инкунабула)
 20. Михаило Георгиевски: Печатарската дејност на Јаков од Камена Река и распространетоста на изданијата од црногорските печатници од XV и XVI век во Македонија