Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 3/1981

PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 3/1981
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
3
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
236
ISSN:
0350-5472
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 3/1981, Periodika, Odjeljenje društvenih nauka, 3, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1981.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/fm63
Scroll to Top