Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 15/2003

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 15/2003
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
15
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
224
ISSN:
0350-5464
COBISS.CG-ID:
0678669
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 15/2003, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 15, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/j3sh
Scroll to Top