Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 24/2020

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 24/2020
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
24
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
132
ISSN:
0350-5464
COBISS.CG-ID:
0678669
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 24/2020, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 24, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2020.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/8jwh
Scroll to Top