Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 20/2002

Proceedings of the Department of Arts, 20/2002
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
20
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
168
ISSN:
0350–5480
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 20/2002, Periodika, Odjeljenje umjetnosti, 20, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2002.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/6qqc
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Радосав Бошковић, Мјечислав Малецки: ИСТРАЖИВАЊА ДИЈАЛЕКАТА СТАРЕ ЦРНЕ ГОРЕ С ОСВРТОМ НА СУСЕДНЕ ГОВОРЕ
 2. Живојин Станојчић: АКТИВНО ЈЕЗГРО КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА И ЊЕГОШЕВ ЈЕЗИК
 3. Бранислав Остојић: МЈЕСТО И ЗНАЧАЈ ЈЕЗИКА СТЕФАНА МИТРОВА ЉУБИШЕ И МАРКА МИЉАНОВА У ПРОЦЕСУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ ВУКОВА МОДЕЛА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
 4. Божо Ћорић: О ПОЈМУ МОТИВАЦИЈЕ У ТВОРБИ РЕЧИ
 5. Милош Ковачевић: ПРОПОРЦИОНАЛНЕ У СИСТЕМУ ПОРЕДБЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА СА ЗНАЧЕЊЕМ ЈЕДНАКОСТИ
 6. Зорица Радуловић: СТИЛОГЕНОСТ КУМУЛАЦИЈЕ У ДЈЕЛУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 7. Јелица Стојановић: ПРАВОПИС БЈЕЛОПОЉСКОГ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА
 8. Живко Ђурковић: УМЈЕТНИЧКО У ОГРАНЦИМА ЗА ИСТ0РИЈУ ЦРНЕ ГОРЕ ВУКА ВРЧЕВИЋА
 9. Љиљана Пајовић-Дујовић: РОМАНИ ВУКАШИНА ПЕРОВИЋА
 10. Душан Ј. Мартиновић: ПУШКИН И ЦРНА ГОРА

ХРОНИКА

 1. Слободан Калезић: СТУДИЈА О СИГНАЛИЗМУ
 2. Велизар Бошковић: САМОСВОЈНОСТ ПОЕТСКОГ ИЗРАЗА