Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 22/2004

Proceedings of the Department of Arts, 22/2004
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
22
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
292
ISSN:
0350–5480
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/gea7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Асим Пецо: ИЗ ЖИВОТА НАШИХ РИЈЕЧИ
 2. Радојица Јовићевић: ЛАГАТОР – ПРЕЗИМЕ И ТОПОНИМ
 3. Бранислав Остојић: О НЕКИМ ТВОРБЕНИМ ТИПОВИМА ТОПОНИМА У ЈЕЗЕРСКО-ШАРАНСКОЈ РЕГИЈИ
 4. Живојин Станојчић: ЕЛЕМЕНТИ ПРИМАРНИХ СЛОЈЕВА У ЈЕЗИКУ УМЕТНИЧКЕ ПРОЗЕ – НЕКОЛИКО ПРИМЕРА ИЗ ДЕЛА М. ЦРЊАНСКОГ
 5. Божо Ћорић: ХИБРИДИЗАЦИЈА У ТВОРБИ РЕЧИ
 6. Милош Ковачевић: ТИПОВИ КОНСТРУКЦИЈА С МНОЖЕЊЕМ НЕГАЦИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
 7. Зорица Радуловић: ЗАМЈЕНИЦА СВОЈ И НЕКА ЊЕНА ЗНАЧЕЊА
 8. Маријана Киршова: ЈЕЗИК РУСКИХ ПРЕВОДА ЛАЛИЋЕВИХ ДЕЛА
 9. Миодраг Јовановић: НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ ВОКАЛСКОГ СИСТЕМА ГОВОРА ЈУЖНЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 10. Синиша Јелушић: АНТИНОМИЈЕ ТУМАЧЕЊА ПОЕТИЧКИХ ТЕРМИНА: АРИСТОТЕЛОВ KATHARSIS
 11. Радомир В. Ивановић: ДОПРИНОС НОВА ВУКОВИЋА ЉУБИШОЛОГИЈИ
 12. Жарко Ђуровић: ФРАГМЕНТИ О ЊЕГОШУ
 13. Лидија Томић: УМЈЕТНИЧКИ ПОСТУПАК У РОМАНУ „РАТ ЈЕ БИО БОЉИ” МИОДРАГА БУЛАТОВИЋА
 14. Крсто Пижурица: ЛИРИКА ЂУЗЕ РАДОВИЋА
 15. Момчило Параушић: ЈАВОР ЈЕЛУ РАЗГОВАРА…
 16. ХРОНИКА: Бранислав Остојић, Драгутин П. Вукотић, Радомир В. Ивановић, Бранко Поповић, Жарко Ђуровић