Savremene tendencije u angloameričkoj književnosti

Contemporary Tendencies in the Anglo-American Literature
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
3. 10. 2016.
Broj knjige u ediciji:
147
Broj knjige u odjeljenju:
44
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
180
ISBN:
978-86-7215-431-3
COBISS.CG-ID:
36083984
Bibliografska jedinica:

Savremene tendencije u angloameričkoj književnosti, Zbornici radova sa naučnih skupova, 147, Odjeljenje umjetnosti, 44, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/n1me
Scroll to Top