Values and 21st Century

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
International Conference
Datum održavanja:
19–21. 11. 2009.
Broj knjige u ediciji:
101
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
504
ISBN:
978-86-7215-231-9
COBISS.CG-ID:
15412496
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/frh7
Bibliografska jedinica:

Values and 21st Century, Zbornici radova sa naučnih skupova, 101, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Scroll to Top