KEY WORD: Bogišić

Uticaj njemačkog projekta građanskog zakonika na pravila međunarodnog privatnog prava u Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru 

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

BOGIŠIĆ KAO ANTI-JHERING? SHVAĆANJA O PRAIZVORU PRAVA

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top