KEY WORD: Bogišić

Uticaj njemačkog projekta građanskog zakonika na pravila međunarodnog privatnog prava u Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru 

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Експропријација у Књажевини Црној Гори

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

BOGIŠIĆ KAO ANTI-JHERING? SHVAĆANJA O PRAIZVORU PRAVA

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top