KLJUČNA RIJEČ: tvorbeni model

Semantičko-tvorbene mogućnosti izražavanja ekspresivnosti u Vukovom rječniku iz 1852. godine

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top