KLJUČNA RIJEČ: Vuk

Analogije i dijalektički razvoj u osnovama novijih disciplina u okvirima opšte lingvistike

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Jezersko-šaranski govor prema govorima u okruženju i prema Vukovom jeziku

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Semantičko-tvorbene mogućnosti izražavanja ekspresivnosti u Vukovom rječniku iz 1852. godine

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:

Vukova jezička reforma u Crnoj Gori i Njegošev jezik u Vukovu modelu književnog jezika

Author:
Publication:
Keywords:
Keywords in a foreign languages:
Scroll to Top