KEY WORD: Yugoslavia

Problemi privrednog razvoja i makroekonomskog upravljanja u djelu  prof. dr Rista Vukčevića

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

FIRST DESCRIPTION OF THE MALE OF ATRACTIDES GRAECUS K. VIETS, 1950 (ACARI, ACTINEDIDA, HYGROBATIDAE) FROM MONTENEGRO (YUGOSLAVIA)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Global Social Transformation and the Role of the Social Sciences

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Funkcija i kontrafunkcija: socijalistički modernizam

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top