KEY WORD: mortgage agreement

Hipoteka (zastava) u opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top