KLJUČNA RIJEČ: Bogišić

Uticaj njemačkog projekta građanskog zakonika na pravila međunarodnog privatnog prava u Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru 

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Carl Schmitt i Baldo Bogišić

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

(Ne)poznato o štampanju, proglašenju i primjeni Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru u 1888. g.

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

BOGIŠIĆ KAO ANTI-JHERING? SHVAĆANJA O PRAIZVORU PRAVA

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Hipoteka (zastava) u opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top