Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 30/2012

Proceedings of the Department of Arts, 30/2012
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
30
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
202
ISSN:
0350-5480
COBISS.CG-ID:
762637
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/xe66
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин Станојчић: Принципи и прагматика нашег језичког нормирања
 2. Бранислав Остојић: Дурмиторски говори међу говорима у окружењу и у Вукову моделу књижевног језика
 3. Радмило Н. Маројевић: Прозодијско‑интонациона интерпретација текста Луче микрокозма
 4. Божо Ћорић: Напомене о Повељи бана Кулина
 5. Јелена Башановић-Чечовић: Вокализам говорног подручја Горње Зете (инвентар и дистрибуција фонолошких јединица) 
 6. Данијела Ристић: О гласу х и његовим супституентима у говору Лепенца (Мојковац) и Равне Ријеке (Бијело Поље)
 7. Радомир В. Ивановић: Књижевнонаучне монографије о дјелу Стефана Митрова Љубише
 8. Жарко Ђуровић: Да ли је перформанс умјетнички медиј
 9. Љиљана Пајовић-Дујовић: Шаљива прича и пјесма подругачица као фолклорни предложак умјетничког текста
 10. Светлана Калезић-Радоњић: Примјена есејистичког дискурса у књизи критика Жарка Ђуровића „Вриједности и мјере” 
 11. Мила Медиговић-Стефановић: Естетичка и поетичка тетралогија Радомира В. Ивановића
 12. Рајко Вујичић: Заставице у инкунабулама штампарије Црнојевића
 13. Лука И. Милуновић: Карактеристике позоришне продукције у Књажевини Црној Гори 1889−1908.