Globalism vs. Nationalism

Volume I
Naslov knjige na stranom jeziku:
Globalisam naspram nacionalizma
Knjiga I
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Međunarodna konferencija
Datum održavanja:
2–3. 11. 2017.
Broj knjige u ediciji:
146
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
302
ISBN:
978-86-7215-430-6
COBISS.CG-ID:
36056592
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/fnea
Bibliografska jedinica:

Globalism vs. Nationalism (Volume I), Zbornici radova sa naučnih skupova, 146, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2018.

Scroll to Top