KEY WORD: literary language

Дурмиторски говори међу говорима у окружењу и у Вукову моделу књижевног језика

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Лексички слојеви у језику сердара и гувернадура Радоњића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Стефан Митров Љубиша и Вуков модел књижевног језика у Црној Гори

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top