KLJUČNA RIJEČ: Богишић

Експропријација у Књажевини Црној Гори

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Богишићеви записи о утицају Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору на систематику Јапанског грађанског законика од 1890. године

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top