KLJUČNA RIJEČ: елипса

О посебном стилском учинку неких језичких јединица у језику Миодрага Булатовића (на примјерима из романа Црвени петао лети према небу)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Језичко-стилске доминанте у роману „Сви моји” Зувдије Хоџића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top