KEY WORD: inversion

О посебном стилском учинку неких језичких јединица у језику Миодрага Булатовића (на примјерима из романа Црвени петао лети према небу)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

О употреби и стилогености неких стилистичких текстуалних конектора у повијестима Вук и звоно Миодрага Булатовића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Језичко-стилске доминанте у роману „Сви моји” Зувдије Хоџића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

O redu riječi kao sintaksičko-stilističkoj kategoriji u jeziku Petra II Petrovića Njegoša

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top