KLJUČNA RIJEČ: роман

Компаративно проучавање повијести Марка Миљанова и романа Стевана Дучића и Трифуна Ђукића о Илији Кучу

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ЗЕМЉА И ГЛАД КАО ПОЕТСКА ИНСПИРАЦИЈА У РОМАНИМА ДУШАНА ЂУРОВИЋА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Рецепција романа Миодрага Булатовића у Француској

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Научни допринос рецепцији Лалићевог књижевног дјела

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Историја и фикција у роману Ратна срећа Михаила Лалића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top