KEY WORD: novel

Компаративно проучавање повијести Марка Миљанова и романа Стевана Дучића и Трифуна Ђукића о Илији Кучу

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Трагом драме и искушења

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Kapije vremena (o romanu Olivere Doklestić "Četvrta dimenzija")

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Научни допринос рецепцији Лалићевог књижевног дјела

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Једно суочење с крајем на постмиленијумски начин — „Вријеме је опак” играч Џенифер Иган

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Realizam i grad: ironična i nostalgična urbanost savremenog anglofonog romana

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top