Mihailo Lalić. Sto godina od rođenja (1914–2014)

Naslov knjige na stranom jeziku:
Mihailo Lalić. A Hundred Years from His Birth (1914–2014)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
7–8. 10. 2014.
Broj knjige u ediciji:
130
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
398
ISBN:
978-86-7215-363-7
COBISS.CG-ID:
27495440
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/1kph
Bibliografska jedinica:

Mihailo Lalić. Sto godina od rođenja (1914–2014), Zbornici radova sa naučnih skupova, 130, Odjeljenje humanističkih nauka, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2015.

Scroll to Top