KLJUČNA RIJEČ: стандардизација

О АНАЛИТИЗМУ У СРПСКОМ И ДРУГИМ СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА (на примјерима инфинитивних конструкција)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Стефан Митров Љубиша и Вуков модел књижевног језика у Црној Гори

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top