Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene u zemlji, 2002

Renewable Energy and Future of its Applications in Yugoslavia, 2002
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
8–9. 10. 2001.
Broj knjige u ediciji:
58
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
180
ISBN:
86-7215-123-2
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/3sa0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Momir Đurović: OBNOVLJIVI IZVORI I NAŠA STVARNOST
 2. Miroslav Kukobat: POLITIKA EU U RAZVOJU I POVEĆANJU KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
 3. Nenad Đajić: NOVI I OBNOVLJIVI IZVORI – ŠANSA ZA ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE JUGOSLAVIJE
 4. Petar Rakin: OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE NA POČETKU TREĆEG MILENIJUMA
 5. Mila Pucar, Aleksandar Despić: POVEĆANJE ENERGETSKIH DOBITAKA SOLARNIH KOLEKTORA I FOTONAPONSKIH PANELA KORIŠĆENJEM REFLEKSIJE SOLARNOG ZRAČENJA
 6. Zoran Nikolić, Vladimir Šiljkut, Nikola Borovac, Tomislav Pavlović, Zoran Kocić: SOLARNO NAPAJANJE ISPOSNICE SVETOG SAVE U KAREJI
 7. Negica Popović, Lidija Matija, Mateja Opačić, Tamara Jovanović, Magdalena Ivetić, Zorica Mojović: RAZVOJ SOLARNIH ĆELIJA NA BAZI KOMPOZTTA KONJUGOVANIH POLIMERA I FULERENA C60
 8. Lidija Radovanović, Tomislav Pavlović, Jasmina Radosavljević: UGAONA ZAVISNOST IZLAZNIH PARAMETARA a-Si SOLARNE ĆELIJE
 9. Mila Pucar, Igor Marić: KORIŠĆENJE BIOKLIMATSKIH PRINCIPA I GEOTERMALNE ENERGIJE U PROJEKTU HOTELA “ANA” U BANJI KANJIŽI
 10. Dušan Vuksanović: ENERGETSKA I EKOLOŠKA REHABILITACIJA STAMBENIH OBJEKATA
 11. Jelisava Kalezić, Tomanović Zorica: MODEL ENERGETSKI URAVNOTEŽENOG I AUTONOMNOG NASELJA
 12. Tanja Cvjetković, Marija Todorović: TRADICIONALNA ARHITEKTURA U PRILAZU RAZVOJU ENERGETSKI ODRŽIVE ZGRADE
 13. Zoran Kocić, Miodrag Antić: EKOLOŠKI HIBRIDNI SISTEMI MALIH SNAGA ZA NAPAJANJE STAMBENIH OBJEKATA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
 14. Ivan Ranđelović, Branislav Todorović, Aleksandra Krstić: RASPODELA PRITISAKA KAO POTENCIJAL ZA NOĆNO PASIVNO HLAĐENJE ZGRADA
 15. Rade Đukanović, Marija Todorović: PRILAZ OPTIMIZACIJI ENERGETSKE EFIKASNOSTI KONTROLOM DNEVNOG OSVETLJENJA
 16. Dragiša Raičević, Đuro Ercegović, Franc Kosi, Đukan Vukić: KORIŠĆENJE BIOMASE ZA SUŠENJE PRIKAZ PROTOTIPA INDUSTRIJSKE UNIVERZALNE SUŠARE
 17. Dragan Novaković, Milan Đević, Todor Vulić: PRODUKTI REZIDBE VOĆAKA I VINOVE LOZE KAO ENERGETSKI MATERIJAL
 18. Đuro Ercegović, Dragiša Raičević: ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM U BUDUĆNOSTI
 19. Milo Mrkić, Momčilo Džarić: NEKI ASPEKTI REHABILITACIJE MHE U CRNOJ GORI U CILJU POVEĆANJA NJIHOVE SNAGE I PROIZVODNJE
 20. Vladan Ivanović: EKOLOŠKE TERMOELEKTRANE
 21. Miloš Simičić, Dušan Jelovac, Petar Rakin: STANJE I PERSPEKTIVA ISTRAŽIVANJA I KORIŠĆENJA GORIVNIH SPREGOVA
 22. Veselin Batalović, Petar Ćukalović: HIDROSTATIČKI PRENOS SNAGE OD ROTORA VETRENJAČE DO PUMPE U BUNARU
 23. Časlav Jordović, Mirjana Blagojević, Svetomir Maksimović: RASVETA, GREJANJE I STRUJANJE TOPLOG VAZDUHA
 24. Nenad Kažić: EKSERGIJA – UNIVERZALNI POKAZATELJ UGROŽENOSTI OKOLINE?
 25. Nenad Đajić, Miša Soleša: PRAVCI POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE