Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 12/1998

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 12/1998
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
192
ISSN:
0350-5464
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 12/1998, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 12, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1998.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/arpm
Scroll to Top