Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 16/2005

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 16/2005
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
16
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
118
ISSN:
0350-5464
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 16/2005, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 16, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2005.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/aegj
Scroll to Top