Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 18/2009

Proceedings of the Section of Natural Sciences, 18/2009
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
18
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
184
ISSN:
0350-5464
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 18/2009, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 18, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/8kku
Scroll to Top