Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 6/1988

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 6/1988
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
6
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
188
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/g299
Scroll to Top