Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 7/1989

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 7/1989
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
296
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/9wk4
Scroll to Top