Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 8–9/1992

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 8–9/1992
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
204
ISSN:
0350-5464
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 8–9/1992, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 8–9, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1992.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/7f30
Scroll to Top