Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 8–9/1992

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 8–9/1992
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
204
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/7f30
Scroll to Top