MASA–EMAN Symposium — Culture, Technology and Humanism

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Euro-Mediterranean Academic Network (EMAN)
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Simpozijum
Datum održavanja:
4–6. 10. 2018
Broj knjige u ediciji:
150
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
234
ISBN:
978-86-7215-456-6
COBISS.CG-ID:
38820112
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/4hvd
Bibliografska jedinica:

MASA–EMAN Symposium — Culture, Technology and Humanism, Zbornici radova sa naučnih skupova, 150, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Scroll to Top