Zaštita spomenika kulture Crne Gore

The Protection of Cultural Heritage of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Radovi sa savjetovanja
Datum održavanja:
27. 05. 1986; 8–9. 10. 1987.
Broj knjige u ediciji:
25
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
234
ISBN:
86-7215-027-9
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/tdw6
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Павле Мијовић: О ИСТРАЖИВАЊУ НА ПОЉУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ (Уводна напомена)

ЧЛАНЦИ

 1. Марија Марковић: НЕКИ АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ КОНЗЕРВАЦИЈЕ
 2. Звездана Вушовић-Лучић: ИЗВЈЕШТАЈ О ИСКОПАВАЊУ У ОКОЛИНИ НИКШИЋА
 3. Митра Церовић: ПРОБЛЕМАТИКА ЗАШТИТЕ КАМЕНИХ НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА СА АРХЕОЛОШКОГ ЛОКАЛИТЕТА КОМИНИ
 4. Анка Жугић: СТАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЖАБЉАК И ЊИХОВА ЗАШТИТА
 5. Станислав-Рако Вујошевић: ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ ПОКРЕТНИХ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 6. Душан Ј. Мартиновић: О НЕКИМ АСПЕКТИМА ЗАШТИТЕ СТАРЕ РИЈЕТКЕ КЊИГЕ И ДОКУМЕНАТА У ЦРНОЈ ГОРИ
 7. Чедомир Драшковић: ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ЧУВАЊА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 8. Илија Пушић: РЕСТАУРАЦИЈА ХЕРЦЕГНОВСКИХ АРХИТЕКТОНСКИХ СПОМЕНИКА
 9. Селман Муцевић: ЗАШТИТА КУЛЕ РЕЏЕПАГИЋА У ПЛАВУ И ЦРКВЕ СВ. ЂОРЂА У ДОБРИЛОВИНИ
 10. Драгиња Кујовић: ЕВИДЕНЦИЈА И СТАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОЛАШИН
 11. Вукота Вукотић: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ГРАДА УЛЦИЊА МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛНОГ ПЛАНЕРСКОГ ПОСТУПКА

ПОГЛЕДИ

 1. Чедомир Марковић: ОСВРТ НА СТАЊЕ И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ (1. Стање и заштита археолошких локалитета, 2. Заштита покретних споменика културе од старења и пропадања и њихово одржавање као трајни облик заштите)
 2. Татјана Пејовић: О СТАЊУ НЕПОКРЕТНИХ И ЕВИДЕНЦИЈИ И ЗАШТИТИ ПОКРЕТНИХ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 3. Милан Правиловић: ЗАШТИТА ПРАИСТОРИЈСКИХ АНТИЧКИХ И СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА
 4. Илија Пушић: ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХЕОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА
 5. Витомир Србљановић: ДВЕ БЕЛЕШКЕ О ЛИКОВНИМ СПОМЕНИЦИМА У ПЉЕВЉИМА (1. Рукописне књиге Хусеин-пашине џамије, 2. Иконе цркве светог Илије на Илином брду код Пљеваља)
 6. Бранислав Борозан: АКВИЗИЦИОНА ДЈЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА КАО ЕФИКАСАН ЧИНИЛАЦ ЗАШТИТЕ НАШЕГ ПОКРЕТНОГ СПОМЕНИЧКОГ ФОНДА
 7. Деспа Косорић: МУЗЕЈСКИ УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЕТНОЛОШКИХ ПРЕДМЕТА
 8. Гојко М. Килибарда: ТРИ ПРИЛОГА РЕКОГНОСЦИРАЊУ И ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ