KEY WORD: symbol

Зло као књижевни мотив у приповијеткама Миодрага Булатовића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Текст и кон­текст: ни­хи­ли­зам и хри­шћан­ство у „Ти­фу­са­ри­ма” Ј. Ка­ште­ла­на

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Интертекстуални механизми у Булатовићевом роману „Gullo Gullo”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Ђаволова љубавница: функција архетипског симбола

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Кроз сплетове поетских симбола Јанка Ђоновића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
beauty,‍ children,‍ direction,‍ expression,‍ homeland,‍ life,‍ man,‍ meaning,‍ miners,‍ Mother,‍ motive,‍ nature,‍ revolution,‍ soul,‍ symbol
Scroll to Top