Drugi Lalićevi susreti:
Zlo kao književna tema

Naslov knjige na stranom jeziku:
Вторые встречи в честь Лалича:
Зло как литературная тема
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Vrsta skupa:
Naučni skup
Datum održavanja:
12. 12. 2009.
Broj knjige u ediciji:
104
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
35
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
262
ISBN:
978-86-7215-239-5
COBISS.CG-ID:
15901456
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/w22e
Bibliografska jedinica:

Drugi Lalićevi susreti: Zlo kao književna tema, Zbornici radova sa naučnih skupova, 104, Odjeljenje umjetnosti, 35, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010.

Scroll to Top