KLJUČNA RIJEČ: Вук

Еволутивни аспект замјеничко-придјевских облика на -ијех, -ијема и -их, -има у односу на српски књижевни језик, Вуков језик и дијалекат Вукових предака

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ВУКОВ РЈЕЧНИК И ПОЧЕЦИ ЦРНОГОРСКЕ ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ 

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ И ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ – КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА ПАРАЛЕЛА

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Нека прозодијска одступања језерско-шаранског говора од Вук-Даничићевог акценатског система

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Два Петра Петровића и Вуков модел књижевног језика

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Семантичка диференцијација неких ријечи из Црне Горе у Вуковом Рјечнику и збирци ријечи друге половине 19. вијека

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top