KLJUČNA RIJEČ: глобализација

Разматрање идејне основе концепта отвореног друштва и затворене трговачке државе: систем природне слободе наспрам државног интервенционизма и протекционизма

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Глобални, регионални и локални изазови равномјерног просперитета

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Парадигматично сагледавање глобализације

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Демократизација као супстрат глобализације

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top