KLJUČNA RIJEČ: књижевни језик

Стазама народног језика писаних текстова Црне Горе од Црнојевића до Петровића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Дурмиторски говори међу говорима у окружењу и у Вукову моделу књижевног језика

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Принципи и прагматика нашег језичког нормирања

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top