KLJUČNA RIJEČ: књижевни језик

Дурмиторски говори међу говорима у окружењу и у Вукову моделу књижевног језика

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Принципи и прагматика нашег језичког нормирања

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Лелејци Михаила Лалића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Семантичка идентификација неких именичких одредница из Црне Горе у Вуковом Рјечнику из 1818.

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top