KLJUČNA RIJEČ: поетика

Знање и умење Ериха Коша у тумачењу и стварању сатире као књижевне врсте

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Стваралачки ентузијазам Михаила А. Шолохова и Михаила Лалића (Прилог тумачењу теорије реализма)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Проблем жанровске типологије историјског романа. Певач Бошка Петровића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

„Машта је извор свих наших мудрости”

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Епска и лирска нарација у објављеним и необјављеним поемама Михаила Лалића

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Научни допринос рецепцији Лалићевог књижевног дјела

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top