KLJUČNA RIJEČ: globalizacija

Uticaj globalizacije na razvoj preduzetničkog sektora u malim zemljama

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Refleksije o globalizaciji civilizacije i duhovne kulture

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Trendovi i izazovi u visokoškolskom obrazovanju u XXI stoljeću

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Kulturna identifikacija države

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:

Teorijska stanovišta o ulozi, funkcijama i odgovornosti država u uslovima globalizacije, osnovni principi i ključni pravci izgradnje države Crne Gore u narednim decenijama (jedna moguća vizija)

Autor:
Knjiga:
Ključne riječi:
Ključne riječi na stranom jeziku:
Scroll to Top